Kontakt z Biurem Obsługi Klienta

Operatorem sieci WadowiceNET są:
Integrator Systemów Informatycznych „WP SYSTEM” s.j.
oraz WadowiceNET Sp. z o.o.

ADRES KORESPONDENCYJNY

Al. M.B. Fatimskiej 39
34-100 Wadowice
tel.: 33 823 29 40
e-mail: biuro@wadowicenet.plAdministratorem danych osobowych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako "RODO") jest WadowiceNET Sp. z o.o. , z siedzibą w Wadowicach, al. M.B. Fatimskiej 39, 34-100 Wadowice zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000438601, NIP: 551-26- 15-747, RPT: 10234 (dalej również jako "ADO").

Twoje dane osobowe przekazane w niniejszym formularzu będą przetwarzane wyłącznie w celu obsługi Twojego zapytania.